BIPSobota, 03.6.2023

Konsultacje społeczne wojewódzkiej strategii turystyki do 2020 roku

Konsultacje społeczne wojewódzkiej strategii turystyki do 2020 roku
Zaproszenie do udziału w konsultacjach jest kierowane do wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w Wielkopolsce.
Strategię na zlecenie samorządu województwa wielkopolskiego przygotowało konsorcjum czterech uczelni wyższych w Poznaniu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy.


Nowy, zaktualizowany projekt strategii przyjęty został 10 grudnia 2015 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wcześniej dokument był konsultowany przez grono ekspertów. Aktualnie do 18 stycznia trwa proces konsultacji społecznych. Ostatecznie projekt strategii trafi do radnych sejmiku, którzy w drodze uchwały zdecydują o jego przyjęciu. Uchwalona strategia będzie wytyczała kierunki działań w obszarze turystyki i promocji dla samorządu województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.


Na stronie www.umww.pl (Urząd > Departamenty > Departament Sportu i Turystyki > Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim) został zamieszczony projekt strategii, a także formularz, przy pomocy którego można zawrzeć uwagi do dokumentu i wysłać go w wersji elektronicznej na adres strategia.turystyki@umww.pl strategia.turystyki@umww.pl. Sugestie zmian można również zgłosić w trakcie spotkań konsultacyjnych. Jedno z nich zaplanowano właśnie w Gnieźnie w dniu 12 stycznia 2016 roku.

Warto zaznaczyć, że strategia składa się z dwóch dokumentów, tj. dość obszernej diagnozy turystyki w województwie wielkopolskim oraz dokumentu strategicznego wyznaczające główne kierunki działań w zakresie turystyki w najbliższych latach.

W diagnozie w pkt. 3.3 dokonano identyfikacji czterech markowych produktów turystycznych dla Wielkopolski, którymi są:

 • Szlak Piastowski – produkt turystyki kulturowej, oparty przede wszystkim o walory historyczne Poznania, Ostrowa Lednickiego i Gniezna,
 • Wielką Pętlę Wielkopolski – produkt turystyki aktywnej, o charakterze specjalistycznym (turystyka wodna),
 • Poznań jako centrum turystyki kulturowej z obiektami i imprezami turystyki kulturowej,
 • turystyka biznesowa w Wielkopolsce z Poznaniem jako centrum turystyki biznesowej.
Ponadto wyróżniono produkty regionalne, do których zaliczają się:
 • turystyka kolejowa w Wielkopolsce z Parowozownią Wolsztyn – produkt turystyki kulturowej - specjalistycznej,
 • Wielkopolski System Szlaków Rowerowych wraz ze szlakami rowerowymi R1 i R9 - produkty turystyki aktywnej,
 • turystyka kulturowa (szlaki turystyki kulturowej oraz turystyka religijna i pątnicza w Wielkopolsce)
 • turystyka wiejska i na obszarach cennych przyrodniczo.
Zidentyfikowano również następujące produkty uzupełniające:
 • turystyka przemysłowa i poprzemysłowa - Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna w Kopalni Soli "KŁODAWA",
 • turystyka kulturowa w oparciu o ofertę wielkopolskich miast i obszarów cennych kulturowo (obiekty zabytkowe, cykliczne imprezy kulturalne),
 • turystyka aktywna w Wielkopolsce (kajakowa, piesza, rowerowa, konna),
 • turystyka w oparciu o imprezy i wydarzenia sportowe na terenie Wielkopolski o randze krajowej i międzynarodowej,
 • turystyka tranzytowa.
- diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim

- strategia turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki