BIPPiątek, 09.6.2023

Porządek obrad nadzwyczajnej XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Porządek obrad nadzwyczajnej XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 01 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura Rady 02 lutego 2016 r.) zwołuję nadzwyczajną XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
Porządek obrad nadzwyczajnej XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie.
  • Uchwała w sprawie: zamiaru likwidacji Technikum wchodzącego dotychczas w skład rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie.
  • Uchwała w sprawie: zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej dotychczas w skład rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie.
  • Uchwała w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gnieźnie.
  • Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/108/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
  • Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.
 5. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki