BIPNiedziela, 04.6.2023

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs fotograficzny pn.: „Rodzina – Natura - Ekologia”

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs fotograficzny pn.: „Rodzina – Natura - Ekologia”
Fotografie mogą zatem utrwalać działania związane chociażby z racjonalną gospodarką odpadami, prawidłową gospodarką wodną, ochroną przyrody oraz kształtowaniem postaw proekologicznych.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wykonane samodzielnie zdjęcia w formie odbitek kolorowych lub czarno–białych, w formacie 15 cm x 21 cm (maksymalnie 24 cm x 30 cm) w terminie do dnia 14 marca 2016 r. na adres Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno z dopiskiem Wydział Ochrony Środowiska.


Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym poniżej.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki