BIPNiedziela, 28.5.2023

XX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 25 lutego 2016 roku Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2015.
 10. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2015.
 11. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
 12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015.
 13. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2015 r.
 16. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015:
  • Komisja Rewizyjna,
  • Komisja Finansowa,
  • Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
  • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  • Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr VI/33/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
  • Uchwała w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w Radzie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
  • Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.


 22. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki