BIPCzwartek, 08.6.2023

Czy targi turystyczne mają przyszłość?

Czy targi turystyczne mają przyszłość?
Powiat Gnieźnieński uczestniczył w targach w charakterze podwystawcy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. W roku jubileuszu chrztu Polski, motywem przewodnim promującym stoisko regionalne Wielkopolski był Szlak Piastowski. Prezentacja regionu została przygotowana w profesjonalny sposób, co zostało docenione przez organizatorów targów - stoisko WOT otrzymało nagrodę Acanthus Aureus. Oprócz 60 m powierzchni wystawienniczej, na której zostały przygotowane lady dla podwystawców, jak również miejsce do prowadzenia przez nich rozmów branżowych / biznesowych, ekspozycja regionu została wzbogacona o prezentację Grodu Pobiedziska. Dodatkowa 18 m ekspozycja była możliwa dzięki temu, iż organizatorzy targów postanowili docenić wystawców, którzy zdecydowali się na ponowny udział w imprezie w przeciągu niespełna czterech miesięcy (poprzednia edycja odbyła się w październiku ubiegłego roku).

Prezentacji regionu towarzyszyły również i inne wydarzenia, wśród których na uwagę zasługuje specjalny event podczas uroczystości inauguracji targów – otwarcie na scenie głównej repliki Drzwi Gnieźnieńskich, będące jednocześnie oficjalnym otwarciem targów.

Powiat Gnieźnieński zaprezentował całą swoją ofertę turystyczną. Oprócz sztandarowych pozycji z serii „Tu powstała Polska” tj. folder ogólny o powiecie oraz o Szlaku Piastowskim, prezentowane były wydawnictwa dotyczące turystyki aktywnej (rowerowej, wodnej i konnej), foldery opisujące perły architektury powiatu (drewnianej oraz pałace i dwory), szlak mitów i legend, szlak św. Jakuba, ciekawostki powiatu oraz kolejkę wąskotorową. Ponadto na stoisku Powiatu można było otrzymać mapy wszystkich pięciu szlaków rowerowych (stworzonych w latach poprzednich i do dziś nadzorowanych przez powiat), jak również różnorodne gadżety oraz książki z serii „Kultura Piastów dla dzieci”. Dużym powodzeniem cieszyła się również specjalna ulotka na temat rocznicy chrztu pn. „Gniezno. Ostrów Lednicki – Chrzcielnica Polski”. Dodatkowo, ważną pozycją na stoisku regionalnym był świeżo wydany przez WOT folder pn. „Wielkopolska. Szlak Piastowski”.

Warto odnotować fakt, iż Powiat Gnieźnieński jako członek WOT miał możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków uczestnictwa we wspólnej prezentacji regionu. Na stoisku prezentowane były tylko i wyłącznie materiały własne podwystawców, zgodnie z przyjętym regulaminem udziału w imprezach targowych, opracowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Co jednak ważne, materiały promocyjne Powiatu zawierają wszystkie najważniejsze zabytki i atrakcje leżące na terenie poszczególnych gmin, stąd oferta turystyczna Powiatu była w pełni kompleksowa.

Podsumowując, zauważalny jest z roku na rok spadek znaczenia imprez turystycznych o charakterze targowym. Z pewnością na ten stan rzeczy mają wpływ wysokie koszty ekspozycji, jak również zauważalna zmiana trendów promocji turystycznej, w kierunku Internetu. Na tegorocznej odsłonie Tour Salonu nieobecnych było kilka regionów, własnych stoisk nie miał ani Wrocław (Europejska Stolica Kultury 2016), ani Kraków (gospodarz Światowych Dni Młodzieży). Oba miasta prezentowały swoją ofertę w ramach stoisk regionalnych. Zauważalna jest również tendencja, że odwiedzający stoiska mają sprecyzowane zainteresowania wybranymi destynacjami turystycznymi, oferty których poszukują na stoiskach konkretnych wystawców.

Z punktu widzenia Powiatu Gnieźnieńskiego udział w tegorocznej imprezie można uznać za udany. Materiały Powiatu cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, szczególnie w sobotę i niedzielę, kiedy impreza miała charakter otwarty (piątek był tzw. dniem branżowym). Do rąk odwiedzających trafiło 3 tys. folderów w różnych językach, głównie w języku polskim oraz 4 tys. sztuk ulotki dotyczącej jubileuszu chrztu. Osoby przychodzące na stoisko charakteryzowały się dużą wiedzą na temat przeobrażeń Szlaku Piastowskiego. Jednocześnie często padały z ich ust deklaracje co do chęci przyjazdu w najbliższym czasie do Gniezna. Wiele pytań dotyczyło również wydarzeń związanych z 1050 – tą rocznicą Chrztu Polski.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki