BIPŚroda, 12.5.2021

Zarejestruj się w ZIP

Zarejestruj się w ZIP
W tym celu, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ulicy Jana Pawła II 9/10, w godzinach 10.00 – 15.00 uruchomione będą dwa stanowiska obsługiwane przez pracowników NFZ. Aby zarejestrować się w systemie wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty.

Zintegrowany Informator Pacjenta pozwala uzyskać szybki dostęp do informacji dotyczących historii naszego leczenia, udzielonych świadczeń, przepisanych lekach oraz o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia. Uruchomienie w gnieźnieńskim Starostwie stanowisk umożliwiających rejestrację w systemie, pozwoli mieszkańcom powiatu na uzyskanie dostępu do serwisu bez konieczności wizyty w oddziale NFZ w Poznaniu.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych