BIPPiątek, 09.6.2023

Powiat Gnieźnieński po raz siódmy z HIT-em Promocji Regionu!

Powiat Gnieźnieński po raz siódmy z HIT-em Promocji Regionu!
Nagrody HIT-a za rok 2015 otrzymały również cztery firmy z terenu naszego powiatu. 24 lutego br., z wyróżnionymi nagrodą przedsiębiorcami spotkali się Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński i wicestarosta Jerzy Berlik.

HIT Promocji Regionu dla Powiatu Gnieźnieńskiego został przyznany Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie za promowanie podmiotów z różnych obszarów społeczno – gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Podobnego wyczynu, tj. siedmiokrotnego wyróżnienia za swoją działalność nie udało się powtórzyć żadnemu innemu samorządowi. Ta wyjątkowa nagroda ustanowiona przez organizatorów konkursu jest przyznawana od 2009 roku.

Nagroda cieszy władze powiatu, gdyż pomimo ograniczonych narzędzi wsparcia przedsiębiorczości, jakimi dysponują powiaty, formuła promocji lokalnych firm jak chociażby organizowany od 2001 roku konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” przynosi bardzo pozytywne efekty wizerunkowe w regionie (więcej o samym konkursie oraz o wszystkich dotychczasowych laureatach na stronie: www.orzelprzedsiebiorczosci.pl).

Uroczysta gala podsumowująca XXI. edycję konkursu odbyła się w dniu 21 lutego br. w auli UAM w Poznaniu. Podczas uroczystości wręczono laury podmiotom, które zostały zarekomendowane i zweryfikowane przez kapitułę konkursu. Wzorem poprzedniego roku, były to firmy i instytucje z sąsiadujących województw lubuskiego i wielkopolskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetniły władze wojewódzkie obu regionów. Atrakcją wieczoru był występ wokalistki Moniki Kuszyńskiej.

Wśród tegorocznych laureatów z terenu powiatu gnieźnieńskiego znalazły się cztery firmy:
  1. AD Consulting Biuro Rachunkowe, Doradztwo Gospodarcze i Finansowe, Kursy i Szkolenia Anna Drejza (HIT 2015, za: jakość obsługi podmiotów w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac, a także szeroko pojęte w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej);
  2. P. P. H. U. Lismar sp. z o. o. (Kryształowy HIT 2015, za: zaprojektowanie, opatentowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do seryjnej produkcji wyrobów stosowanych w instytucjach wodociągowych i przeciwpożarowych);
  3. Biuro Rachunkowe „Profit” Magdalena Bosacka (Rubinowy HIT 2015, za: kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie uwzględniające najnowocześniejsze rozwiązania i technologie informatyczne do obsługi klientów w zakresie obsługi dokumentacji finansowej, pracowniczej oraz doradztwa gospodarczego);
  4. Centrum Finansowo-Doradcze „FINexpert” sp. z o. o. (Rubinowy HIT 2015 z gwiazdą, za: punkt wsparcia przedsiębiorców, kompleksowe doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zakładania działalności i rachunkowości kadr i płac, a także usług finansowych).
Starosta Gnieźnieński każdego roku typuje kandydatów do nagrody spośród laureatów wspomnianego wcześniej konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Wnikliwa weryfikacja firm na etapie konkursu powiatowego ma niewątpliwie wpływ na dalsze sukcesy przedsiębiorców na poziomie regionalnym, a nawet ogólnopolskim.

Powiat Gnieźnieński, oprócz siedmiu HIT-ów Promocji Regionu zdobytych w latach 2009 – 2015, ma również na swoim koncie inne nagrody zdobyte w ramach tego konkursu:
  • HIT za dokonania w zakresie przeprowadzonych remontów termomodernizacyjnych w podległych jednostkach oświatowych (rok 2004),
  • HIT za „Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły” (rok 2009),
  • Kryształowy HIT za przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i radykalne podniesienie standardu obsługi klienta oraz warunków pracy personelu (rok 2011),
  • Rubinowy HIT za rewitalizację obszaru powojskowego – budynku dawnych koszar 6. Regimentu Piechoty Pomorskiej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20 (rok 2013).
Zarówno założenia, jak i regulamin konkursu, ulegały przez lata pewnym modyfikacjom. Jednak jego istota i cel pozostały niezmienne. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne.

Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich i dużych firm oraz urzędów, zespołów i poszczególnych osób.

Organizatorem projektu „Gospodarczo-Samorządowy HIT” jest Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT (dawniej Agencja Promocyjna PUNKT S). Agencja Promocyjna PUNKT S była pomysłodawcą przedsięwzięcia i organizatorem konkursu od 1995 roku w Wielkopolsce, od 1999 roku w województwie kujawsko-pomorskim, od roku 2003 w województwie lubuskim a od roku 2004 również w województwie pomorskim.

Partnerami przy organizacji projektu są samorządy terytorialne, podmioty zajmujące się analizą gospodarczą przedsiębiorczości, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, agencji rozwoju regionalnego, lokalnych mediów oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych życiem gospodarczym i samorządowym.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki