BIPNiedziela, 04.6.2023

NADZWYCZAJNA XXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

NADZWYCZAJNA XXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego złożonego w Biurze Rady 12 maja 2016 roku nadzwyczajną XXIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 7 30 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/152/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego dotychczas w skład rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie.
  2. Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/153/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącego dotychczas w skład rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie.
  3. Uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/154/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gnieźnie.
 5. Zamknięcie sesji.


 6. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński


  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki