BIPWtorek, 13.4.2021

Rajd turystyczny pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego

Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczo - turystycznymi gminy Kiszkowo.

Regulamin rajdu przewiduje siedem zróżnicowanych pod względem długości tras pieszych: 2,5-dniową, 2-dniowe oraz 1-dniowe.

W rajdzie mogą brać udział drużyny 5-10 osobowe oraz turyści indywidualni. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej, ul. J.Łaskiego 10, 62-200 Gniezno. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem: /061/ 426 36 60.

Rajd poświęcony jest pamięci I Starosty Gnieźnieńskiego III RP Jacka Marciniaka. Przypomnijmy, Starosta Jacek Marciniak był propagatorem krajoznawstwa i turystyki na Ziemi Gnieźnieńskiej, sprawował honorowy patronat na XXX Centralnym Zlocie Aktywu Krajoznawców w sierpniu 2000 roku. Był współredaktorem strategii rozwoju turystki na terenie Powiatu. Odznaczony przez Zarząd Główny PTTK Medalem "Za pomoc i współpracę". Jacek Marciniak był człowiekiem wielkiego serca, swym sposobem bycia i otwartą postawą zjednał sobie wielu przyjaciół. We wszystkich swych zawodowych i społecznych przedsięwzięciach należał do awangardy - współtworzył nową rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Umiał otwarcie współpracować ze wszystkimi, którzy - tak jak On - chcieli rozwijać regionalne przedsięwzięcia na ponad regionalna skalę.

Starosta Jacek Marciniak zginął w wypadku samochodowym w dniu 5 lutego 2001 roku, w wieku 50 lat.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

Życiorys Starosty Jacka Marciniaka

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych