BIPNiedziela, 08.12.2019

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A
W dniu 4 czerwca 2016 roku praca w Starostwie Powiatowym odbywać się będzie w godzinach odpowiadających przewidzianym w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie godzinom pracy, jak w piątek tj. 730 do 1530 z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu tj. 7:30 do 15:00.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych