BIPNiedziela, 28.5.2023

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
(w przypadkach pilnych) w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii - na takich samych zasadach, jak w przypadku osoby ubezpieczonej w danym kraju.

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego / Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ można składać:
  • osobiście
  • poprzez osobę upoważnioną (upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników) albo
  • przesłać pocztą, faksem lub za pośrednictwem poczty e-mail (gdy na wniosku przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej brakuje podpisu lub podpis jest nieczytelny, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego karty EKUZ, jeżeli wniosek jest podpisany, zeskanowany możliwe jest odesłanie karty EKUZ pod adres wskazany we wniosku lub jej odbiór przez osobę upoważnioną).


Więcej informacji na: nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/2181
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki