BIPPoniedziałek, 17.5.2021

Leader+ w kolebce Piastów

W dniu 30 września br. odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji Lidera+ w powiecie gnieźnieńskim. Celem spotkania było przedstawienie idei programu LEADER+ oraz zadań w Schemacie I programu - utworzenia Lokalnej Grupy Działania i wypracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - warunków niezbędnych do pozyskania środków na realizację programu LEADER+ w Schemacie II i w kolejnych etapach.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy powiatu, przedstawiciele Urzędów Gmin, szkół, przedsiębiorcy, rolnicy i organizacje pozarządowe. Dokonano wstępnego podziału na grupy tematyczne, które skupią zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami.

Został ponadto zaprezentowany imponujący dorobek Lokalnych Grup Działania z innych regionów Polski, które z powodzeniem działają od kilku lat i mają na swym koncie wymierne osiągnięcia.

Goście chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy władz samorządowych i organizacji pozarządowych. W warunkach unijnych współpraca ta jest niezbędna, by skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać środki finansowe na rzecz mieszkańców naszych wsi.

Gośćmi konferencji byli:

  • Wójt gminy Sadki - Zygmunt Henryk Gliszczyński z woj. kujawsko-pomorskiego
  • Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju wsi Anieliny i Łodzia Żaku woj. kujawsko-pomorskiego - Marietta Błaszkiewicz
  • Ryszard Kamieński - członek PAN-u i wieloletni prezes FAOW
  • Koordynator Partnerstwa dla Ziemi Wadowickiej (woj.Małopolskie) - Pani Renata Bukowska z Lanckrony

Projekt Stowarzyszenia Światowid oraz harmonogram zadań projektu "Kolebka Piastów Kolebką Partnerstwa" przedstawiła Pani Maja Michalak - koordynator programu. Program LEADER+ stwarza potężne możliwości. Skorzystały z niego wszystkie społeczności wiejskie "starych" krajów Unii Europejskiej. Wykorzystamy tę szansę albo nie? Rozstrzygnie o tym zaangażowanie osób uczestniczących w projekcie i konkurencyjność. Już dziś wiadomo, że środków z LEADER'a nie dostaną wszyscy, a tylko najlepsi.Karolina Strugała - Jankowska
Prezes Stowarzyszenia Światowid

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych