BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy
Celem programu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Programem realizowanym w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2017r. objętych będzie 61 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie.

W ramach programu 43 osoby będą mogły realizować staże, 8 osób rozpocznie własną działalność gospodarczą. 10 pracodawców otrzyma także dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który - ukończył 50 rok życia.

Zapraszamy od udziału w programie osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane w PUP w Gnieźnie. Zainteresowane osoby mogą zgłosić się do pośredników pracy-doradcy klienta w pokojach – 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 20

Kontakt telefoniczny: 6697010, 6697011, 6697012, 6697013, 6697032, 6697018, 6697019, 6697020, 6697033, 6697022.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki