BIPNiedziela, 04.6.2023

Nadzwyczajna XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
(data wpływu do Biura Rady 04.07.2016 r.) zwołuję nadzwyczajną XXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 05 lipca 2016 r. o godz. 8:10 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu i Dyrektora ZOZ w Gnieźnie bieżącej sytuacji: personalnej, finansowej oraz perspektyw funkcjonowania oddziałów szpitalnych w tym planowanych zmian na oddziale chirurgicznym.
  3. Udzielenie głosu osobom zaproszonym.
  4. Dyskusja.
  5. Zamknięcie sesji.


  6. Przewodniczący Rady Powiatu

    Dariusz Igliński


    Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki