BIPŚroda, 07.6.2023

W trosce o bezpieczne żniwa

W trosce o bezpieczne żniwa
zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Najważniejszymi elementami, na które należy zwrócić uwagę podczas prac polowych to bezpieczeństwo dzieci oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP – zaznaczył Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. – Często ceną pośpiechu, chwili nieuwagi i rutyny może być bowiem utrata zdrowia, a nawet życia. W ramach bezpiecznych wakacji chcemy przypominać o podstawowych zasadach dzięki którym żniwa rozpoczną się i zakończą szczęśliwie – dodał wicestarosta J. Berlik.

W trakcie spotkania, Beata Strzelecka-Rzepecka, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gnieźnie, odczytała oficjalny list Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, skierowany do wszystkich rolników z prośbą o właściwą organizację pracy w gospodarstwie rolnym. Jak wynika ze statystyk, na przestrzeni ostatnich lat liczba wypadków rolniczych uległa znacznemu obniżeniu. To efekt zarówno działań edukacyjnych i szkoleń, prowadzonych przez KRUS, jak również współpracy z wieloma podmiotami administracji państwowej, w tym Państwową Inspekcją Pracy czy lokalnymi samorządami - tłumaczyła kierownik PT KRUS.

Podczas konferencji przypomniano także o zasadach poruszana się pojazdami ponadgabarytowymi, w tym maszynami rolniczymi, po drogach publicznych. Przypomnijmy, że jeżeli szerokość takiego pojazdu jest większa niż 2,5 metra, ale nie przekracza 3,5 metra to jego użytkownik powinien wystąpić do starosty o wydanie obowiązującego przez 12 miesięcy zezwolenia. Omówiono również uprawnienia, które powinna posiadać osoba kierująca takimi pojazdami.

Na zakończenie wicestarosta Jerzy Berlik życzył wszystkim rolnikom i ich rodzinom bezpiecznej pracy, zwłaszcza u progu zbliżających się żniw.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki