BIPNiedziela, 04.6.2023

Nadzwyczajna XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XXIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
(data wpływu do Biura Rady 26.08.2016 r.) zwołuję nadzwyczajną XXIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu i Dyrektora ZOZ w Gnieźnie terminu podpisania umowy z podmiotem wybranym w konkursie ofert, perspektyw funkcjonowania oddziału chirurgicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie począwszy od miesiąca września 2016 r. a w szczególności podanie szczegółowych grafików pracy lekarzy na miesiąc wrzesień 2016 r. na oddziale chirurgicznym, w poradni chirurgicznej oraz w pracowni endoskopii a także przedstawienie listy lekarzy wraz z wykazem specjalizacji załączonej do oferty konkursowej przez podmiot Aleksander Sowier, Gabinet Lekarski, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gabinety Chirurgiczne SOWMED, SOW-WIND z siedzibą ul. Świt 47 w Poznaniu.
  3. Udzielenie głosu osobom zaproszonym.
  4. Dyskusja.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki