BIPNiedziela, 28.5.2023

XXX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie o oświadczeniach majątkowych Radnych.
 8. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego
 9. Informacja o płynności budżetowej, sprzedaży obligacji i spłaty zobowiązań.
 10. Współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z zagranicą.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia programu współpracy powiatu gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Sobieskiego od Agencji Mienia Wojskowego;
  3. w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  5. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego;
  6. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych;
  7. w sprawie: przystąpienia Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia "Światowid" z siedzibą w Łubowie;
  8. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki