BIPNiedziela, 11.6.2023

XXX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
29 września 2016 roku
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 i 27 czerwca 2016r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 05 lipca 2016r.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lipca 2016r.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 9. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działań podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie Gnieźnieńskim, pozyskiwania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy oraz promocji gospodarczej, w latach 2015-2016.
 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2016r.
 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2016 r.
 13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2016 r.
 14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 r.
 15. Przedstawienie przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie spraw związanych z realizacją umowy na świadczenie usług z firmą SOWMED.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. ufundowania stypendium naukowego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.
  3. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017.
  4. przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Szczytnikach Czerniejewskich.
  5. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w latach 2016-2018 projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028.
  7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2016 roku.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki