BIPPoniedziałek, 16.12.2019

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A
W dniu 22 października 2016 roku praca w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbywać się będzie w godzinach odpowiadających przewidzianym w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego godzinom pracy, jak w poniedziałek tj. 7:30 do 15:30 z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu tj. 7:30 do 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych