BIPSobota, 31.7.2021

Oczyszczamy powiat z azbestu!

Oczyszczamy powiat z azbestu!
gmin powiatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy współudziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 10 października br., miejsce demontażu płyt eternitowych z budynku mieszkalnego wizytowali m. in. Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński i Tadeusz Szymanek, burmistrz Gminy Czerniejewo. Azbest jest odpadem niebezpiecznym, który należy usunąć do 2032 roku. Od 2008 roku na składowisku odpadów niebezpiecznych unieszkodliwiono już ponad 4 tys. ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z terenu powiatu. W ramach akcji mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego mogą uzyskać 100% dofinansowania na likwidację eternitu ze swoich posesji.


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych