BIPŚroda, 07.6.2023

Wielkopolscy samorządowcy wspólnie dla kształcenia zawodowego

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miasta Gniezna, Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie, omówili zasady współpracy w zakresie wsparcia rynku edukacyjnego Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

Podczas spotkania, które zorganizowano 15 grudnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, określono główne  kierunki wspólnych działań wielkopolskich samorządowców, których efektem ma być spójna promocja kształcenia zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. Wachlarz podejmowanych w przyszłości działań koncentrować się ma przede wszystkim w obszarze:

  1. promocji kształcenia zawodowego w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, zgodnie z  oczekiwaniami lokalnego rynku pracy;
  2. promocji kierunków kształcenia oraz oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie;
  3. podejmowania wspólnych działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a także identyfikacji czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych (przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży);
  4. organizacji warsztatów, targów, konferencji i tematycznych eventów poświęconych kształceniu zawodowemu;
  5. współpracy w obszarze doradztwa zawodowego oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;
  6. przygotowania oferty edukacyjnej kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy;
  7. opracowania oferty edukacyjnej dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenia szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach kształcenia ustawicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki