BIPSobota, 16.1.2021

XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
03 listopada 2016 roku
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028
  2. uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016
  3. uchwała w sprawie: emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Rejestracja rezerwacji pojazdów
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych