BIPPiątek, 09.6.2023

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Podczas obrad pozytywnie zaopiniowano proponowany na 2017 rok projekt budżetu. Przedstawiono także plany utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017. W tym obszarze do dyspozycji wykonawców będą 24 piaskarki i 13 ładowarek, 48 pługów lekkich i średnich, a także 44 pługi ciężkie. Ponadto, komisja zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i krajowych.

Członkowie Komisji omówili również działania w zakresie walki z przypadkami zatrucia czadem, w tym założenia akcji MSWiA pn. „Czad i ogień – obudź czujność”. Warto zaznaczyć, że także przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, podczas licznych spotkań z młodzieżą i seniorami uczulają na możliwość wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w tym zakresie.

Ze względu na nadchodzącą zimę podjęto również decyzję o zaangażowaniu służb i straży działających na terenie powiatu w działania prewencyjne w środowisku bezdomnych. Szczególna rola w tym zakresie ma spoczywać na służbie ochrony kolei. Na zakończenie Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, finansowanych ze środków budżetu powiatu w 2016 roku. Komisja przyjęła również plan pracy na 2017 rok.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki