BIPPiątek, 09.6.2023

Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Sobieskiego od Agencji Mienia Wojskowego;
  2. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  3. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok.
 6. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zdzisław Kujawa

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki