BIPŚroda, 26.1.2022

Powiat nowym właścicielem 2 ha działki przy ul. Sobieskiego

W wyniku dwustronnych negocjacji Agencja sprzedała samorządowi Powiatu Gnieźnieńskiego działkę w procedurze bezprzetargowej po zastosowaniu bonifikaty. Dzięki temu Powiat zakupił działkę za cenę 700.000 zł., przy określeniu wartości przedmiotu umowy na kwotę 1.400.000 zł.

Nowo zakupiona nieruchomość zostanie w przyszłości przeznaczona pod rozbudowę bazy edukacyjno - sportowej dla przyległych szkół oraz pod rozbudowę bazy administracyjnej starostwa.

Starosta Jacek Kowalski wyraził słowa podziękowania dla Pana Ireneusza Sakowskiego, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie za życzliwość i współpracę dla dobra społeczności lokalnej i samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego. W dowód uznania Prezes Sakowski otrzymał z rąk Starosty medal Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zakup 2 ha działki położonej przy ulicy Sobieskiego 20, po wcześniejszym zakupieniu kawałka gruntu pod siedzibą starostwa przy ul. Jana Pawła, to kolejny krok w kwestii uregulowania sprawy związanej z lokalizacją przyszłej siedziby gnieźnieńskiego Starostwa.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych