BIPPiątek, 02.6.2023

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Tematami posiedzenia Komisji były: sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat” na lata 2015-2018 za rok 2016, ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu oraz skuteczność przepisów w zakresie ograniczenia narkomanii i spożywania alkoholu (w szczególności w placówkach oświatowych, kulturalnych i sportowych). Omówiono także procedury postępowania w sytuacjach planowych i awaryjnych w przypadku wystąpienia braku dostaw energii cieplnej, wody, gazu i prądu.

W posiedzeniu, poza członkami Komisji i Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele: Enea Rejon Dystrybucji Gniezno, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Gniezno oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Podczas spotkania Magdalena Całka Zobel, Powiatowy Lekarz Weterynarii, omówiła 1 przypadek wystąpienia ptasiej grypy u ptactwa dzikiego w powiecie gnieźnieńskim. Potwierdził go Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, któremu dostarczono próbkę. PLW zwrócił uwagę, aby nie dokarmiać dzikiego ptactwa i unikać spacerowania wokół jeziora Jelonek. Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o stałym monitoringu i czynnościach zapobiegawczych realizowanych przez odpowiednie służby. Zwrócono także uwagę na przekazywanie informacji dotyczących ptasiej grypy poprzez dzielnicowych i izby rolnicze.

Jednym z tematów posiedzenia były procedury postępowania w sytuacjach planowych i awaryjnych w przypadku wystąpienia braku dostaw energii cieplnej, wody, gazu i prądu. Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił charakter działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie odniósł się do sytuacji awaryjnych, które miały miejsce na terenie powiatu, a dotyczyły braku wody dla ok. 80 tys. mieszkańców oraz przerwy w dostawie energii cieplnej. W tym obszarze zwrócił uwagę na konieczność przekazywania informacji w przypadku wystąpienia różnego rodzaju awarii do PCZK.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki