BIPSobota, 03.6.2023

Znamy Laureatów piątej edycji Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego

Znamy Laureatów piątej edycji Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego
pomysłodawczyni oraz sekretarz Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „DOM” to tegoroczni laureaci Nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, przyznawanej przez starostów gnieźnieńskich piastujących urząd od 1999 roku.

Uroczyste spotkanie członków Kapituły z laureatami Nagrody odbyło się w piątek 17 lutego br. w Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie. Wręczeniu prestiżowego wyróżnienia towarzyszył karnawałowy koncert Orkiestry Powiatu Gnieźnieńskiego i solistów Chóru Metrum.

Uhonorowany nagrodą Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego za rok 2016 dr Justus Werdin jest absolwentem studiów teologicznych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Aspirant teologiczny na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze w latach 1982-1985, następnie wikariusz kościoła ewangelickiego Berlina-Brandenburgii. W latach 1987-2016 pastor ewangelicki parafii w Greifenberg/Uckermark. Od 2016 roku referent kościoła ewangelickiego do spraw ekumenicznych w Europie wschodniej. Pomysłodawca i koordynator, po stronie niemieckiej, organizowanej od roku 2003 „Polsko-Niemieckiej Ekumenicznej Pielgrzymki Magdeburg-Gniezno – od Jana do Piotra i Pawła”. Pielgrzymkę od wielu lat wspiera samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego. Jej symbolem jest kwitnąca na wewnętrznym dziedzińcu Starostwa Powiatowego – Róża Pielgrzym. Uczestnik Zjazdów Gnieźnieńskich i wielu konferencji poświęconych dialogowi kultur. Doktor Justus Werdin jest laureatem nagrody imienia świętego Brata Alberta.

Druga z uhonorowanych osób - Maria Chwiałkowska-Grygiel - jest pomysłodawczynią i sekretarzem Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „DOM”. W 1969 roku zamieszkała na stałe w Gnieźnie. Tu też żyli jej dziadkowie i rodzice. Po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, z dyplomem nauczyciela biologii, podjęła pracę w szkołach w Uzarzewie i Fałkowie. Dzięki jej staraniom 16 sierpnia 2004 roku zarejestrowane zostało Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie „Dom”, które od września 2005 roku prowadzi Ośrodek "Pomocna Przystań" składający się z dwóch schronisk dla bezdomnych, mieszkania rotacyjnego, punktu charytatywnego oraz remontowo-usługowych i artystyczno-rzemieślniczych warsztatów. Dzięki działalności stowarzyszenia kilkadziesiąt osób wyszło z bezdomności. W myśl idei - „Pomagać sobie – pomagając innym” - „Dom” organizuje integracyjne festyny i pikniki rodzinne. Prowadzi również cykl zajęć terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich i niepełnych. Maria Chwiałkowska-Grygiel za swoją działalność otrzymała między innymi: odznakę honorową „Za zasługi dla Miasta Gniezna” i Medal Milenijny przyznany przez Prezydenta Miasta Gniezna. W 2016 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto przypomnieć, że Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego została ustanowiona z początkiem 2013 roku. Kapitułę tworzą starostowie gnieźnieńscy piastujący to stanowisko od 1999 roku. Nagroda ma na celu uhonorowanie osób wykazujących się wybitnymi zasługami na rzecz Powiatu Gnieźnieńskiego. Każdego roku mogą nią zostać nagrodzone maksymalnie dwie osoby. Kandydatów do nagrody mogą typować tylko i wyłącznie członkowie Kapituły, którą tworzą:

  • Teresa Marciniak – wdowa po śp. Jacku Marciniaku, Staroście Gnieźnieńskim w I kadencji samorządu powiatowego w latach 1999-2001
  • Krzysztof Ostrowski – Starosta Gnieźnieński w I kadencji samorządu powiatowego w latach 2001 – 2002 oraz III kadencji w latach 2006 – 2010
  • Jacek Kowalski - Starosta Gnieźnieński w II kadencji samorządu powiatowego w latach 2002 – 2006
  • Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński w IV kadencji samorządu powiatowego w latach 2010 – 2014
  • Beata Tarczyńska - obecny Starosta Gnieźnieński (przewodnicząca Kapituły)


Nagroda ma charakter prestiżowy. Przyjmuje postać statuetki, odlanej z brązu oraz srebrnego pinsa, jak również specjalnej legitymacji podpisanej przez członków Kapituły.

Dotychczas laureatami nagrody Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego zostali:

  • Helena Kowalewska i prof. Stefan Jurga (2012 r.)
  • Arcybiskup Henryk Muszyński i prof. Jerzy Strzelczyk (2013 r.)
  • Michał Bernard Wojtczak i Łukasz Kuropaczewski (2014 r.)
  • Renata Szarzyńska i Jacek Weiss (2015 r.)


Fot. Rafał Mikuładrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki