BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. XXXVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
9 marca 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 października 2016r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.
 7. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.
 8. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lutego 2017 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  2. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie.
 10. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2016.
 11. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2016.
 12. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.
 13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za rok 2016 r.
 15. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 17. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje zapytania i wnioski radnych.
 19. Wolne głosy i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

 21. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki