BIPSobota, 03.6.2023

XL SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XL SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


XL SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
27 kwietnia 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 marca 2017 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego;
  2. przyjęcia do realizacji projektu pn.: Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim – ze szkoły na rynek pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
  3. przyjęcia do realizacji projektu pn.: Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
  4. przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącego zobowiązania Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego do podjęcia działań nadzorczych celem zweryfikowania zgodności działań ZOZ w Gnieźnie z przepisami prawa.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2016 i przedstawienie planu finansowego na rok 2017.
 7. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2016.
 8. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zapytania i wnioski radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki