BIPNiedziela, 04.6.2023

Konkurs fotograficzny pn. „Siła przyrody”

Konkurs fotograficzny pn. „Siła przyrody”

walorów wybranych obszarów i miejsc cennych przyrodniczo oraz możliwości jej wykorzystania dla OZE. Uczestnikiem konkursu może być uczeń liceum ogólnokształcącego, szkoły ponadgimnazjalnej i student uczelni wyższej. Konkurs skierowany jest do miłośników przyrody, fotografii i pasjonatów OZE zarazem. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w kopertach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno z dopiskiem: „Siła przyrody”.  • Regulamin konkursu
  • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

    reklama aplikacji mobilnej
    Rejestracja rezerwacji pojazdów
    Status kolejki