BIPWtorek, 06.6.2023

Od przygody do historii, czyli nowy etap promocji regionu

Od przygody do historii, czyli nowy etap promocji regionu
intensywna działalność wydawnicza to wybrane obszary działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w ostatnich 4 latach.

W dniu 30 maja br. odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, podczas którego podsumowano czteroletnią kadencję WOT oraz wybrano nowe władze.

Członkowie stowarzyszenia pozytywnie ocenili miniony rok pracy WOT, czego dowodem było jednogłośne udzielenie Zarządowi absolutorium. Również ostatnia kadencja władz stowarzyszenia w okresie 2013-2017 została doceniona przez członków stowarzyszenia. Do Zarządu zostali ponownie wybrani dotychczasowi członkowie: Prezes Tomasz Wiktor (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Wiceprezes Andrzej Rogozinski (Gmina Siedlec), Skarbnik Danuta Nowak-Bogusławska (Miasto Piła), Agnieszka Rzempała-Chmielewska (Powiat Gniezno) i Jerzy Ptak (Powiat Gostyński). Nowym członkiem Zarządu jest dr hab. Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Komisję Rewizyjną tworzą Jan Kajrys (Powiat Chodzieski), Krystyna Święcicka (Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej) oraz Gabriela Kosmala (Nowe Miasto n/Wartą).

Wielkopolska Organizacja Turystyczna szczyci się uznaną i ugruntowaną pozycją w środowisku turystycznym, ma na swoim koncie szereg udanych realizacji, jest aktywnym uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń w kraju o charakterze promocyjno – turystycznym, kreatywnie podąża za nowymi trendami w turystyce.

Ostatnie cztery lata obfitowały w wiele znaczących przedsięwzięć. Głównym obszarem budowania wizerunku turystycznego regionu była promocja produktu turystyki aktywnej w regionie, jakim jest Wielka Pętla Wielkopolski. Pozyskano znaczące środki na oznakowanie szlaku, wydawnictwa, promocje na targach branżowych, aplikację mobilną, spoty reklamowe, eventy w plenerze i działania outdoorowe. Efektem podjętych działań było uzyskanie w roku 2015 dla Wielkiej Pętli certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.

Aktualnie Wielkopolska Organizacja Turystyczna rozpoczyna nowy etap promocji regionu, który związany jest z kluczowym szlakiem dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego, Szlakiem Piastowskim. Od ubiegłego roku jest realizowany projekt związany z oznakowaniem Szlaku Piastowskiego znakami drogowymi E-22, ustawieniem tablic informacyjnych wraz z aplikacją AR (rozszerzonej rzeczywistości) przy obiektach oraz zainstalowaniu niestandardowych obiektów informacji turystycznej. Ponadto rozpoczęła się również realizacja projektu unijnego z udziałem środków z UE, dla którego liderem projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Partnerami w projekcie jest 5 samorządów: Gniezno (stworzenie Traktu Królewskiego), Konin (rewitalizacja konińskiego słupa milowego), Kalisz (modernizacja Baszty Dorotki), Pobiedziska (przebudowa Skansenu Miniatur) i Pyzdry (modernizacja domu podcieniowego oraz instalacja wystawy).

Promocja regionu poprzez dwa wizerunkowego produkty – Wielką Pętlę Wielkopolski oraz Szlak Piastowski – idealnie wpisuje się w hasło reklamowe „Wielka historia, wielka przygoda”. Konsekwentnie realizowana od lat polityka promocji regionu zaczyna przynosić oczekiwane rezultaty, których owocem są liczne nagrody i wyróżnienia za działalność WOT, jak również wzrost zainteresowania regionem oraz coraz lepsza rozpoznawalność Wielkopolski jako miejsca, gdzie zaczęła się Polska.

Stowarzyszenie Wielkopolska Organizacja Turystyczna działa od 1 stycznia 2004 r. Zrzesza przedstawicieli samorządów, branży turystycznej, uczelni wyższych i stowarzyszeń działających w turystyce i kulturze. Do stowarzyszenia należy obecnie 94 członków, w tym 39 samorządów. Najważniejszym członkiem jest Województwo Wielkopolskie, które przekazuje największe składki na jego działalność.

Powiat Gnieźnieński jest członkiem WOT od 2008 roku. Aktywnie wykorzystuje możliwości członkostwa w regionalnej organizacji turystycznej, na wszystkich możliwych płaszczyznach współpracy. Z terenu powiatu członkami WOT są także: Gmina Trzemeszno, sieć hoteli Pietrak, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Hotel Feniks.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki