BIPCzwartek, 08.6.2023

Bezrobocie mniejsze o 2,6%

  • Styczeń 12.812
  • Luty 12.900
  • Marzec 12.691
  • Kwiecień 12.424
  • Maj 12.152
  • Czerwiec 12.120
  • Lipiec 11.783
  • Sierpień 11.652
  • Wrzesień 11.443
  • Październik 11.094

Spadek bezrobocia to niewątpliwie efekt ożywienia gospodarczego w kraju, ale również szeregu działań samorządu powiatowego w zakresie aktywizowania osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponadto dodatkowe środki na realizację kilku projektów dla osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PHARE.

W roku 2005 na aktywizację zawodową przeznaczono 5.782.000 zł. Jest to o 2 mln zł. kwota wyższa od roku poprzedniego. Znaczne środki finansowe przekazano również w formie dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (50 osób) oraz refundacji pracodawcom kosztów nowo powstałych stanowisk pracy (30 nowych miejsc pracy).

Wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Liczba zaktywizowanych osób bezrobotnych

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki