BIPSobota, 03.6.2023

NADZWYCZAJNA XLIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

NADZWYCZAJNA XLIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI


w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2017r. zwołuję XLIV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. . Sesja odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 8:30 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XLIV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/193/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński na lata 2017 i 2018 dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego w ramach „Osi priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych”
  2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028
  3. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
 5. Zamknięcie sesji.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki