BIPNiedziela, 28.5.2023

Informacja o stratach w powiecie gnieźnieńskim po nawałnicy z piątku dnia 11 sierpnia 2017r.

W dniu 14 sierpnia br. już po raz trzeci w budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej, dotyczące sytuacji w powiecie gnieźnieńskim po piątkowej nawałnicy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a ponadto Prezydent Miasta Gniezna, Komendant Straży Miejskiej, przedstawiciele Nadleśnictwa Gniezno oraz spółki Enea Operator.
Z informacji przekazanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż od momentu wystąpienia piątkowej nawałnicy do poniedziałku (do godzin dopołudniowych) zarejestrowano 1116 zgłoszeń. W akcji uczestniczyło 500 strażaków państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Uszkodzone zostały 244 budynki mieszkalne, natomiast z 80 budynków wichura zerwała dachy. Komenda Powiatowa Policji otrzymała 46 zgłoszeń dotyczących interwencji, natomiast przedstawiciel spółki Enea poinformował o awariach w dostawie energii elektrycznej. Do poniedziałku do godziny 12.00, 2600 gospodarstw i 49 miejscowości nie ma prądu.
Zgodnie z informacją Nadleśnictwa Gniezno uszkodzeniu uległo 6 tys. ha lasów. Szacunkowa masa do uprzątnięcia z uszkodzonych drzewostanów wynosi ok. 800 tys. m³. Największe straty powstały w Leśnictwie Kowalewko gdzie oszacowano je na 70-80% powierzchni oraz Leśnictwo Nowaszyce , 70-90% powierzchni. Z informacji przekazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg wynika, iż na terenie powiatu wszystkie drogi powiatowe są przejezdne. Ponadto zgodnie z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego żadne uszkodzenie mienia nie zostało uznane za katastrofę budowlaną.
Komendant Straży Miejskiej poinformował, że wraz z Zakładem Zieleni Miejskiej koordynuje działania mające na celu usunięcie zagrożeń związanych z uszkodzonymi budynkami i usuwaniem drzew na terenie miasta Gniezna. Spośród mienia powiatu gnieźnieńskiego podczas nawałnicy największemu uszkodzeniu uległa nie oddana jeszcze do użytku Hala Sportowa przy ulicy Sobieskiego. Na skutek uderzenia silnego wiatru do budynku zostało wepchniętych 5 okien i zerwana została blisko połowa dachu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki