BIPNiedziela, 28.5.2023

XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI


XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 września 2017 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
 6. 06 lipca 2017r.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 lipca 2017r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2158P położonej w gminie Witkowo
  2. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2164P położonej w gminie Witkowo
  3. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2260P położonej w gminie Witkowo.
  4. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2270P położonej w miejscowości Witkowo
  5. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2271P położonej w miejscowości Witkowo
  6. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2272P położonej w miejscowości Witkowo
  7. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2274P położonej w miejscowości Witkowo
  8. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinek drogi gminnej nr 290051P oraz zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2161P
  9. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków drogi nr 290030P położonych w gminie Witkowo oraz zmiany przebiegu drogi nr 2164P
  10. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
  11. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/238/2017 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2017r.w sprawie : określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  12. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gnieźnie.
  13. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028.
  14. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
  15. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmianami w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2017 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2017 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2017 r.
 12. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017r.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy i informacje.
 19. Zamknięcie sesji


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki