BIPSobota, 25.9.2021

III Spotkanie Powiatowego Forum Zdrowia

III Spotkanie Powiatowego Forum Zdrowia
które odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Program spotkania

  1. Powitanie uczestników Powiatowego Forum Zdrowia przez Starostę Gnieźnieńskiego;
  2. Prezentacja programu Forum:
    1. szkolenie dla samorządowców w zakresie zasad wystawiania skierowań, zlecania badań diagnostycznych itp. przez lekarza POZ;
    2. jakie działania systemowe należy podjąć, aby pozwalały one na realne zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
    3. program kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla potrzeb ochrony zdrowia
  3. Dyskusja;
  4. Zakończenie spotkania.

Zachęcamy do relacji z wydarzenia
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych