BIPNiedziela, 28.5.2023

Komisja Konsultacyjna na rok 2006 powołana

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Gnieźnieński co roku powołuje Komisję Konsultacyjną. Jednym z jej zadań jest m.in. opiniowanie programu współpracy na linii samorząd powiatowy – organizacje pozarządowe. Przedstawiciele organizacji mają również swój głos przy wyborze podmiotów realizujących zadania powiatu wraz z otrzymaniem dotacji na ten cel.

W roku 2005 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zlecił w drodze konkursu organizacjom pozarządowym realizację wielu zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:

 • sport – podpisano 45 umów z organizacjami pozarządowymi na kwotę łączną 138 tys. zł.
 • turystyka – podpisano 24 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 107 tys. zł.
 • kultura – podpisano 14 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 10 tys. zł.
 • ochrona zdrowia – umowy na kwotę łączną 47 tys. zł.
 • bezpieczeństwo - umowa na kwotę 12 tys. zł.

Skład Komisji Konsultacyjnej powołanej na rok 2006:

Po stronie samorządu powiatowego:
 • Zbigniew Sujak –Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej, etatowy członek Zarządu Powiatu
 • Bolesław Dziel – nieetatowy członek Zarządu Powiatu
 • Andrzej Szczepański – Dyr. Wydziału Finansów, Główny Księgowy
 • Marek Kosmala – Dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
 • Agnieszka Rzempała-Chmielewska – dyr. Wydziału Promocji i Rozwoju
 • Leon Budniak – Dyr. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
 • Marek Szczepanowski – inspektor ds. sportu

Po stronie organizacji:
 • Eugeniusz Górniak – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk"
 • Stanisław Dolaciński – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry – Gniezno"
 • Andrzej Klimuk – Towarzystwo Triathlonowe „Diament"
 • Jerzy Imbierowicz – Szkolny Związek Sportowy „Ziemi Gnieźnieńskiej"
 • Ewa Polaszewska – Związek Harcerstwa Polskiego
 • Teresa Gorczyńska – Polski Związek Niewidomych
 • Jerzy Bajzert – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Maria Brykczyńska – Polski Klub Ekologiczny
 • Bogusław Rzyski – Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski"
 • Adolf Pitura – Federacja Konsumentów
 • Jan Rasała – Liga Obrony Kraju
 • Waldemar Serocki – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej w Gnieźnie
 • Wojciech Gola – Państwowe Ogrody Działkowe im. Grodu Lecha w Gnieźnie

  Agnieszka Rzempala-Chmielewska
  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki