BIPPiątek, 02.6.2023

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 2014 r.

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 2014 r.

Uroczystości 223. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia NMP, odprawioną przez Księdza Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego.

Drugą część uroczystości, która odbyła się na placu katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość poprowadził Pan Telesfor Gościniak Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński, który powiedział:

„Prawdziwego patriotyzmu trzeba się dopiero uczyć tam, gdzie ludzie z narażeniem bytu i nieraz życia, pracują nie na swoją korzyść materialną, a na dobro przyszłych pokoleń”.

Słowa Zofii Kossak-Szuckiej, doskonale oddają klimat Sejmu Czteroletniego – Zgromadzenia, którego zwieńczeniem stało się uchwalenie Ustawy Rządowej z dnia 3 Maja 1791 roku. Ten akt – rangi konstytucji - stał się wyrazem i urzeczywistnieniem drzemiących w polskim społeczeństwie idei patriotycznych i wolnościowych.

Jak wiele odwagi, uporu i wiary trzeba było w tamtym czasie, aby pomimo tragedii rozbiorów, i wbrew obcym interesom podjąć walkę o niepodległą Polskę?

Jak wiele miłości do Ojczyzny należało mieć w sercu, aby dla jej dobra ryzykować własne życie?

W 1791 roku Polacy otrzymali dar. Szybko jednak idea i duch odnowy, które towarzyszyły pracom nad nową ustawą dla kraju, zostały pogrzebane przez zdradę Targowicy i trzeci rozbiór Polski. A mimo to cel, który przyświecał inicjatorom i twórcom Konstytucji 3 Maja, przetrwała w sercach i umysłach kolejnych pokoleń Polaków. Nie zaprzepaściły go rozbiory, krwawa ofiara powstań narodowych, rusyfikacja i germanizacja kolejnych pokoleń. Po 223 latach, idea Konstytucji 3 Maja jest wciąż żywa.

Z przekazów historycznych możemy się dzisiaj dowiedzieć, że próba ratowania polskiej państwowości i daleko idąca chęć odnowy kraju, jakie przyświecały twórcom Konstytucji 3 Maja, stanowią najdoskonalszy wyraz postawy, którą określa się mianem patriotyzmu.

Współczesność – za co należy być szczególnie wdzięcznym – nie stawia przed nami wyzwań podobnych do tych, jakie towarzyszyły stronnictwu reformatorów doby Sejmu Wielkiego. Niemniej także zobowiązuje nas do wytężonej pracy i wysiłku na rzecz dobra wspólnego.

Obecnie być patriotą oznacza przede wszystkim roztropne, systematyczne i wytrwałe działanie na rzecz dobra ogółu. Wyrazem oddania ojczyźnie jest nasza praca, trud edukacji, gotowość zaangażowania w sprawy kraju i naszej małej ojczyzny.

Patriotyzm zaczyna się bowiem w nas samych. Odpowiedzialność za wychowanie patriotów spoczywa na rodzicach, nauczycielach, wychowawcach, ale stanowi także element smodoskonalenia.

Na patriotyzm składa się uświęcenie tradycji i jasna wizja przyszłości. „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”. Mówił do Polaków – właśnie na tym wzgórzu, wskazując źródła polskiej państwowości - Jan Paweł II, dziś święty. To mocne słowa i jeszcze trudniejsze zadanie.

Silna i Bezpieczna Polska a w jej ramach silna i bezpieczna Wielkopolska to wyzwanie dla każdego z nas.

Uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja stanowią jedynie, i aż, wyraz naszego wspólnego szacunku dla przodków i ich dokonań. Udział w tym święcie – szczególnie w gronie rodziny i przyjaciół – jest również doskonałą lekcją patriotyzmu. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym tak wielu mieszkańców Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego zechciało wziąć udział w tych uroczystościach.

Nasza wspólna tu obecność jest jedynie symbolem, rodzajem manifestacji. Wierzę głęboko, że mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego swoją pracą, szacunkiem dla tradycji i troską o jutro, pozostają wierni wezwaniu do patriotyzmu każdego dnia.

Raz jeszcze, szczerze dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za biało-czerwone flagi, za czas poświęcony naszemu wspólnemu świętowaniu i dziękuję za Wasz patriotyzm – patriotyzm każdego dnia.


Uroczystość uświetniła obecność Zastępcy Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z Powidza Pana pułkownika pilota Michała Erdmańskiego i Zastępcy Dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu Pana pułkownika Dariusza Płóciennika, a także asysta honorowa Wojska Polskiego z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu pod dowództwem por. Łukasza Rajzela. Odczytany został apel pamięci, by złożyć hołd twórcom Konstytucji 3 Maja oraz tym, którzy bronili jej ideałów. W apelu przywołano pamięć ważnych postaci z historii Polski, twórców Konstytucji 3 Maja Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja, Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, posłów Sejmu Wielkiego, żołnierzy wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki. Apel odczytał major Maciej Piotrowski z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek przez zgromadzone delegacje na Placu Katedralnym przed pomnikiem Króla Bolesława Chrobrego.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki