BIPSobota, 03.6.2023

Jak? zamiast czy? Dyskusja o przyszłości Szlaku Piastowskiego

 Jak? zamiast czy? Dyskusja  o przyszłości Szlaku Piastowskiego

W Kruszwicy, w dniu 29 listopada br. odbyła się IV międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu, w sposób szczególny - nowym wyzwaniom i nowym narzędziom marketingowym. W spotkaniu uczestniczyła szeroka reprezentacja zarządców obiektów, branży turystycznej, samorządów lokalnych, przewodników i organizacji pozarządowych z terenu całego szlaku.

Konferencja miała bardzo merytoryczny charakter, zostały zaprezentowane działania podjęte na obszarze obu regionów (tj. na Pomorzu i Kujawach oraz w Wielkopolsce) w okresie ostatnich trzech lat, tj. od ostatniej konferencji, która miała miejsce w roku 2014 w Poznaniu. Przedstawiciele Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, przybliżyli uczestnikom konferencji działania, które są podejmowane i koordynowane na terenie Wielkopolski – wśród nich m.in. organizacja corocznego Święta Szlaku – Weekendu na Szlaku Piastowskim, popularyzacja szlaku w Internecie i w mediach społecznościowych, przygotowanie corocznego kalendarza wydarzeń, wspólnych wydawnictw, w tym również propozycja wyprodukowania wspólnej serii upominków szlaku przeznaczonych do sprzedaży w punktach usługowych i sklepikach z pamiątkami. Szczególnym punktem konferencji była premiera pakietów turystycznych, oferta których została doprecyzowana w trzech blokach: pakiety tematyczne, dla szkół oraz pakiety okazjonalne (w ramach znaczących eventów odbywających się na szlaku). Przedstawicielom branży zainteresowanym udziałem w tych pakietach została przedstawiona szczegółowa oferta, która znajduje się na www.szlakpiastowski.travel.

Na konferencji zostały również zaprezentowane projekty realizowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, które dotyczą oznakowania szlaku tablicami informacyjnymi E22, oznakowania obiektów szlaku, jak również stworzenia niestandardowych obiektów informacji turystycznej przy obiektach (tzw. małej infrastruktury) oraz ich uatrakcyjnienia poprzez wprowadzenie turysty w tzw. wirtualną rzeczywistość. 

Zwieńczeniem konferencji było krótkie szkolenie w zakresu mediów społecznościowych jako współczesnego narzędzia promocji, z konkretnymi odniesieniami do zastosowania wybranych rozwiązań dla Szlaku Piastowskiego.

Po wysłuchaniu ujętych w programie wystąpień nastąpił czas na dyskusję z udziałem wszystkich osób uczestniczących w konferencji, która okazała się być konstruktywną i osadzoną w tematyce konferencji. Czas poświęcony na zadawanie pytań został bardzo dobrze wykorzystany na podjęcie wielu interesujących wątków, wymianę spostrzeżeń i uwag.

Ostatnim punktem konferencji była możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Mysiej Wieży, z której to okazji skorzystała liczna grupa uczestników spotkania.

IV międzyregionalną konferencję poświęconą Szlakowi Piastowskiemu można śmiało uznać za udaną. Oprócz przekazu informacji, był to czas na wymianę poglądów, nawiązanie kontaktów oraz bliższe wzajemne poznanie się, jak również na wspólne zainspirowanie się do podjęcia kolejnych działań.

Organizatorami konferencji byli: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Przewodnicząca Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego oraz  Dariusz Witczak, Burmistrz Kruszwicy.

Kolejna, V międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu odbędzie się prawdopodobnie w roku 2019. Tym razem zostanie ona przygotowana na terenie województwa wielkopolskiego.

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki