BIPWtorek, 06.6.2023

Nie dajmy się cukrzycy

Nie dajmy się cukrzycy

23 listopada w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie zorganizowano konferencję prasową, na której podsumowano dotychczasowe efekty funkcjonowania programu Powiatu Gnieźnieńskiego w obszarze profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej. 

- Ze względu na stale rosnące tempo zachorowań na cukrzycę, Powiat Gnieźnieński w 2016 roku, wyszedł z inicjatywą opracowania Programu profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji orazstosownym konkursie ofert, program wdrożono do realizacji. Jest on prowadzony przy pomocy specjalistycznych narzędzi badania czucia. Dzięki temu określona zostaje grupa ryzyka w jakiej znajduje się pacjent. Choremu udziela się ponadto informacji o ewentualnych zagrożeniach oraz zalecasię dalsze postępowanie – tłumaczy starosta B. Tarczyńska. 

Jak podkreślają przedstawiciele Starostwa Powiatowego, program nie stanowi wyłącznie uzupełnienia oferty poradni diabetologicznych. Edukacja pacjentów służy przede wszystkim zrozumieniu podstawowych zagadnień związanych z chorobą oraz konieczności stosowania się do zaleceń lekarza. 

- Do tej poryw programie przebadano blisko 400 osób, w wieku od 18 do ponad 70 lat – mówi Małgorzata Cichomska-Szczepaniak, dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.- Najliczniejszą grupę wśród badanych stanowili pacjenci zakwalifikowani do umiarkowanej grupy ryzyka.Wskaźnik pacjentów w grupach bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka nie przekroczył5%. W wynikuprzeprowadzanych ankiet zauważyć ponadto można, iż ponad połowa badanych nie posiadała dotychczas wiedzy na temat problemu stopy cukrzycowej.Aż 95% natomiast nigdy wcześniej nie miało wykonanych badań stóp w kierunku wykrywania choroby - dodaje dyr. M. Cichomska-Szczepaniak. 

- Korzystając z okazji obchodów Światowego Dnia Cukrzycy, przypadających 14 listopada, w całej Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw, którym patronuje idea wzmocnienia w społeczeństwie świadomości zagrożenia związanego z cukrzycą - mówi Marcin Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Powiat Gnieźnieński doskonale wpisuje się w te działania, zarówno pod względem promocyjnym, jak również profilaktyki. Zdaniem bowiem specjalistów zajmujących się opieką nad pacjentami z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymiprewencja i edukacja są równie ważne jak farmakoterapia - wskazuje dyr. M. Makohoński. 

Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego prowadzony jest we współpracy z Pielęgniarskim Ośrodkiem Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej NURSE-MED z siedzibą w Gnieźnie, przy ul. Pawła Cymsa 16, w którym jeszcze do końca grudnia otrzymać można bezpłatne porady.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki