BIPCzwartek, 01.6.2023

Jak skutecznie „sprzedać

Powiat Gnieźnieński stawia duży nacisk na odpowiednią promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. Na miarę możliwości finansowych jest podejmowanych szereg działań z zakresu promocji, jak i Public Relations.

Działania promocyjne charakteryzują się czterema podstawowymi właściwościami:

  1. Promocja jest działaniem kosztownym
  2. Na pierwsze efekty trzeba poczekać – czasem nawet kilka lat
  3. Działania promocyjne muszą być prowadzone systematycznie i wytrwale
  4. Promocja jest kierowana na zewnątrz (nie do mieszkańców)

Aby móc stwierdzić, że działania promocyjne są skuteczne należałoby przeprowadzić odpowiednie badania marketingowe, co z kolei pociągałoby za sobą środki finansowe. Ponadto odbiorcami korzyści płynących z promocji powiatu są indywidualne podmioty takie jak hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne itp. a nie Starostwo.

W ostatnim czasie nasila się trend promocji regionów poprzez odpowiednie produkty turystyczne, stąd w roku 2006 planowane jest opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Wydaje się, że sztandarowym produktem Powiatu Gnieźnieńskiego powinien być Szlak Piastowski. Z tego powodu w roku 2003 z inicjatywy Starostwa została utworzona Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski". Obecnie wiele działań o charakterze turystycznym jest podejmowanych wspólnie z OT „SP".

Turystyka odgrywa co raz większą rolę w rozwoju gospodarki w ujęciu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Zwykle tendencje krajowe przekładają się na sytuację lokalnej branży. Rok 2005 jest w opinii fachowców oceniany jako całkiem dobry – kolejny na „ścieżce wzrostu". Należy mieć zatem nadzieję, że ta tendencja będzie również odczuwalna w Powiecie Gnieźnieńskim.

I. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

 • Powiat Gnieźnieński od samego początku stawiał na profesjonalny rozwój Informacji Turystycznej. Aktualna i dostępna informacja jest podstawą rozwoju turystyki na danym terenie.
 • Punkt IT powstał w kwietniu 2001 roku. Do 15 kwietnia 2005 roku Informacja Turystyczna była umiejscowiona w strukturach Starostwa Powiatowego. Roczny koszt utrzymania PCIT wynosił około 100 tys. zł. (w tym: wynagrodzenia pracowników, wynajem biura, artykuły biurowe, chemiczne, delegacje itp.)
 • Na podstawie ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego od 15 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku PCIT prowadziła Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski". Starostwo przekazało na to zadanie dotację w wysokości 60 tys. zł.
 • Od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku zadanie to ponownie zostało zlecone (w wyniku procedury j.w.) organizacji pozarządowej – Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski". Powiat przez okres 3 lat przekaże dotację w kwocie 245 tys. zł. w następujących transzach:
  • w roku 2006: 85 tys. zł.
  • w roku 2007: 80 tys. zł.
  • w roku 2008: 80 tys. zł.
II. Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski"
 • Powiat był inicjatorem utworzenia lokalnej organizacji turystycznej. Jako członek założyciel od samego początku wspiera merytorycznie i finansowo OT „SP". Rocznie powiat opłaca składkę w wysokości 14 tys. zł., w przeliczeniu 10 gr. za mieszkańca.
 • Podstawą prawną powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej były: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
III. Udział w targach krajowych i zagranicznych
 • Berlin – marzec (wspólnie z WOT-em, Powiat Gnieźnieński jest obecny w Berlinie od 2003 roku). W roku 2004 i 2005 polskie stoisko narodowe otrzymało pierwsze miejsce dla najlepszego wystawcy. Oceniano kompetencje obsługi, imprezy towarzyszące prezentacji stoiska oraz kreatywność i ogólne wrażenia.
 • Paryż – marzec (w roku 2006 będzie się wystawiał po raz pierwszy – wspólnie z WOT-em)
 • Gdańsk – kwiecień. W roku 2006 Powiat Gnieźnieński po raz pierwszy chce się wystawić na tych targach samodzielnie (prawdopodobnie na 12 m stoisku). Targi gdańskie – zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez „Rynek Turystyczny" – są trzecią największą imprezą targową w kraju – po Poznaniu i Warszawie.
 • Sewilla – maj (w roku 2005 Powiat Gnieźnieński we współpracy ze Stowarzyszeniem „Światowid" z Łubowa promował się na rynku hiszpańskim po raz pierwszy. Prawdopodobnie w roku 2006 powiat ponownie weźmie w niej udział)
 • Warszawa – wrzesień (w latach 2002-2004 Powiat Gnieźnieński wystawiał się w Warszawie na samodzielnym stoisku. W roku 2004 na XII Międzynarodowych Targach Turystycznych T&T Warsaw Powiat Gnieźnieński otrzymał wyróżnienie „Homo Turisticus" Wyróżnienie to przyznali organizatorzy targów za najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe. W związku z dużymi naciskami ze strony Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w roku 2005 Powiat zadeklarował wspólną chęć promocji na stoisku Wielkopolski. Jednak w uwagi na małą liczbą zgłoszeń ze strony innych samorządów WOT zrezygnował z udziału w targach T&T Warsaw. Powiat promował się jednak jako Informacja Turystyczna na stoisku promocyjnym miesięcznika TTG. Udział w targach w Warszawie był wspólną inicjatywą powiatu i Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski". W roku 2006 planowana jest wspólna promocja na stoisku WOT-u)
 • Poznań – październik (na Tour Salonie powiat promuje się od roku 2002 - od 2004 na własnym stoisku stylizowanym na wzór „chaty lednickiej". W roku 2005 stoisko powiatu miało 15 m.kw. W roku 2006 powiat po raz kolejny wystawi się samodzielnie)
 • Lipsk – listopad (w roku 2005 powiat po raz pierwszy promował się na targach lipskich. Udział w tych targach miał szczególne znaczenie w roku polsko-niemieckim. W roku 2006 powiat ponownie weźmie udział w targach),

  Ponadto
 • zgodnie z planami wystawienniczymi Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej powiat za pośrednictwem WOT będzie ponadto brał udział w roku 2006 w następujących targach turystycznych:
   Katowice – kwiecień,
   Łódź – kwiecień,
   Ultrecht (Holandia)
 • Wielkopolska Giełda Turystyczna w Poznaniu – maj/Stary Browar, czerwiec/Malta, sierpień/ Stary Browar (koszt uczestnictwa będzie spoczywał podobnie jak w roku 2005 po stronie OT „SP"
IV. Wydawnictwa promocyjne (własne)

W roku 2005 Powiat Gnieźnieński wydał pakiet nowych folderów promocyjnych:

 • „Szlak Piastowski" (6000 szt.: 2500 pol.- ang.+2500 pol. - niem.+500 pol.- franc.+500 pol.- rosyjs.)
 • „Powiat Gnieźnieński – na trasie pielgrzyma" (4000 szt.: 2000 pol.- ang.+ 2000 pol. - niem.)
 • „Jedziemy na wieś! Agroturystyka w Powiecie Gnieźnieńskim" (3000 szt.: 1500 pol.- ang.+1500 pol. - niem.),
 • „Współpraca zagraniczna" (2000 szt.: pol.- niem.- włoski.)
 • „Informator Turystyczny" (3000 szt.: pol.- niem.- ang.- franc.- ros.- włoski.),
 • „Czeka rzeka, czeka las ... Powiat Gnieźnieński – turystyka aktywna" (5000 szt.: 2000 pol.- ang.+ 2000 pol. - niem.+ 500 pol.- franc.+ 500 pol.- rosyjs.),
 • „Lednicki Park Krajobrazowy" (4000 szt.: 2000 pol.- ang.+ 2000 pol. - niem.)
 • folder A4 o Powiecie Gnieźnieńskim (za pieniądze sponsorów) – do dyspozycji Starostwa 800 szt. z 2000 szt. nakładu

  ponadto w dyspozycji Wydziału Promocji i Rozwoju znajdują się dwie mapy powiatu:
 • mapa krajoznawczo-turystyczna
 • mapa atrakcji turystycznych

W roku 2006 będą wznawiane dodruki powyższych pozycji z możliwością poszerzenia wybranych wydawnictw o dodatkowe języki, m.in. w planach wybrane pozycje w języku hiszpańskim i węgierskim.
Ponadto w roku 2006 planowane jest wydanie:

 • mapy krajoznawczo – turystycznej w wersji językowej ang.-niem. w nieco mniejszym formacie w nakładzie 1000 szt,
 • mapy atrakcji turystycznych – II wydanie w nakładzie 2 tys. szt.
 • opakowania do folderów w formie tekturowego pudełka
 • nowej torby promocyjnej powiatu
 • nowego pakietu gadżetów promocyjnych
V. Współpraca z prasą branżową
 • Od 2004 roku Powiat Gnieźnieński promuje się na łamach zagranicznej prasy branżowej „Wiadomości Turystyczne" – jak do tej ukazały się artykuły sponsorowane w wydaniach: niemieckim (4x), ukraińskim, skandynawskim, brytyjskim. „Wiadomości Turystyczne" to uznany tytuł prasowy w branży turystycznej. Wydawnictwo opatrzone jest znakiem promocyjnym „Polska" nadanym przez Polską Organizację Turystyczną. W roku 2006 ukaże się promocja powiatu w niemieckim wydaniu WT w marcu przy okazji Międzynarodowych Targów Turystycznych w Berlinie.
 • Starostwo współpracuje z prasą turystyczną poprzez systematyczne informowanie o działaniach o charakterze turystycznym (patrz: załączniki – ksero artykułów z prasy branżowej). Informacje są przekazywane do takich tytułów jak: www.pot.gov.pl; Aktualności Turystyczne; Biznes i Turystyka; Magazyn Świat – Podróże - Kultura; National Geografic Polska; Podróże; Podróżnik; Poznaj Swój Kraj; Poznaj Świat; Polska Gazeta Turystyczna; Przegląd Turystyczny; Rynek Podróży, Rynek Turystyczny, Tour Biznes, TTG, Tour Express, Voyage
VI. Strona internetowa www.powiat-gniezno.pl
 • Od początku maja 2005 roku strona www została rozbudowa o dwie wersje językowe: angielską i niemiecką. Wizualnie strona wzbogaciła się ponadto o pięć panoram fotograficznych prezentujących walory powiatu. Aktualna strona jest drugą w kolejności. Od momentu powstania witryny (grudzień 2002 r.) stronę odwiedziło ponad 290 tys. internautów. Strona w 2005 roku została dwa razy nagradzana.
 • W roku 2006 planowane jest dalsze rozbudowanie strony o kolejne wersje językowe – wizytówki (franc, ros, wł, hiszp) oraz całkowita zmiana szaty graficznej strony
VII. Inwestycje turystyczne
 • W roku 2005 sfinalizowano budowę punktu widokowego w Dusznie w Gminie Trzemesznie. Ostatnim etapem prac była budowa wieży widokowej – koszt: 35 tys. zł. (z czego 25 tys. jako pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego)
VIII. Inne:
 • Starostwo przekazało w roku 2005 dotacje na następujące zadania z zakresu:
  • Kursu organizatorów turystyki: 700 zł. dla PTTK o/Gniezno
  • Podstawowego kursu przewodników turystycznych – terenowych po Szlaku Piastowskim: 1.300 zł. dla OT „SP"
  • Odnowienia szlaku królewskiego pieszego, wyznakowanie szlaku lednickiego pieszego oraz odnowienie szlaku rowerowego wokół Skorzęcina: 2.850 zł. dla PTTK o/Gniezno
  • Sporządzenia dokumentacji szlaków turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego (piesze, rowerowe, kajakowe, ścieżki przyrodnicze): 1.400 zł. dla PTTK o/Gniezno
  • Organizacji II Sejmiku Młodzieżowego „Ochrona przyrody wezwaniem naszych czasów": 2.000 zł. dla OT „SP"
  • Organizacji różnego rodzaju rajdów turystycznych na łączna kwotę 19.000 zł.
  • Organizacji cyklu konkursów z wiedzy turystyczno-krajoznawczej organizowanych w szkołach Powiatu Gnieźnieńskiego, zakończonych „Powiatowym finałem": 1.000 zł. dla OT „SP"
 • Starostwo Powiatowe wspólnie z Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski" zorganizowało w dniu 30 września 2005 r. I Powiatowe Obchody Światowego Dnia Turystyki
 • Powiat Gnieźnieński uczestniczy w Internetowym Systemie Informacji Turystycznej (www.poland-tourism.pl). Obecnie za aktualne dane w ISIT odpowiada Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski"
 • W roku 2005 nawiązano współpracę z Ośrodkiem Promocji Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
Plany promocyjne powiatu w roku 2006:
 • Udział w targach turystycznych oraz dodruki materiałów promocyjnych powiatu - zgodnie z pkt. III i IV
 • Organizacja Study Tour – prawdopodobnie pod koniec kwietnia br.
 • Organizacja III edycji Konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego" oraz „Najlepszy produkt agroturystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego" – wakacje 2006
 • Opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego – tzw. strategii sektorowej w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013
 • Przygotowanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej powiatu
 • Przygotowanie portalu gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego
 • Stworzenie nowej strony internetowej powiatu wraz z rozbudową o dodatkowe języki
 • Kontynuacja współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną oraz z 13 zagranicznymi oddziałami Polskiej Organizacji Turystycznej (w Europie oraz w USA i w Japonii)


Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki