BIPŚroda, 07.6.2023

Program komputer dla Homera 2003

Wnioski należy składać są od 1 marca do 25 kwietnia br. w wielkopolskim oddziale PFRON przy ul. Lindego 4, 60-573 Poznań; tel. /061/ 843 55 16; fax /061/ 847 64 39; e-mail: peron.poznan@pfron.org.pl .

Formularze wraz z instrukcją dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cyma 16 w godzinach urzędowania tj. od pon. – pt. od 7.30 – 15.30 (tel/fax: /061/ 425 52 98. W razie problemów z wypełnieniem wniosku pomoc udzielają: Hanna Łega oraz Artur Babik.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy. Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia.

W programie nie mogą jednak uczestniczyć osoby, które korzystając ze środków PFRON nie wywiązały się z zawartych umów, posiadają wymagalne zobowiązania wobec Funduszu oraz których dochód na osobę przekracza dwuipółkrotność najniższego wynagrodzenia za pracę.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą dokonać zakupu:

  • Sprzętu podstawowego i oprogramowania – udział własny: 5% ceny zakupu
  • Specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania – udział własny: 2% ceny zakupu
  • Specjalistycznego elektronicznego urządzenia brajlowskiego – udział własny: 2% zakupu
  • Urządzeń lektorskich – udział własny: 7% zakupu

W ramach programu finansowane będą także szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki