BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Gnieźnieńskim:
   1. informacja Prokuratury Rejonowej,
   2. roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Policji,
   3. roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
   4. informacja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
   5. dyskusja na temat stanu bezpieczeństwa.
  8. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2005 r.
   • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2005 roku.
  9. Realizacja zadań w 2005r. przez PCPR - sprawozdanie i plan na 2006r. Propozycje podziału środków PFRON.
   • podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  10. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego" Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
   2. w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie imienia Papieża Jana Pawła II.
  11. Interpelacje i zapytania Radnych.
  12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  13. Wolne głosy i informacje.
  14. Zakończenie sesji.

   Przewodniczący Rady Powiatu
   Jerzy Nadoliński
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki