BIPSobota, 17.4.2021

Jedz masło! Będziesz zdrowy!

Instytucje i organizacje mogą stać się uczestnikiem projektu po uzyskaniu wpisu do rejestru beneficjentów prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Dostawcami masła dla organizacji i instytucji może stać się każdy przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców i podpisze umowę w odbiorcami na zakup/sprzedaż masła.

Zainteresowane instytucje i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zatwierdzenie w oddziale terenowym ARR ze względu na swoją siedzibę w ciągu całego roku kalendarzowego.

W województwie wielkopolskim na liście zarejestrowanych dostawców masła (na dzień 13.03.06) są spółdzielnie mleczarskie z Gostynia i Czarnkowa oraz jedno przedsiębiorstwo z Kalisza.

Informacje na temat właściwości dotowanego masła oraz stawek dopłaty jest określona w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i jest dostępna na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl oraz pod numerem telefonu /022/ 661-72-72.

Organizacje i instytucje osób niepełnosprawnych mogą zwrócić się o pomoc oraz po informację o projekcie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cymsa 16, tel. 425 52 98. Informacji udziela: Artur Babik.

Agnieszka Rzempała – Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych