BIPNiedziela, 11.6.2023

Powiaty trzeba wzmocnić ustrojowo

Wśród wielu problemów wskazywano na konieczność zwiększenia dochodów własnych powiatów poprzez podniesienie skali udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wprowadzenia udziału w podatkach pośrednich, stanowiących obecnie dochody budżetu państwa. Starostowie akcentowali również, iż należy powrócić do koncepcji budowy powiatowej administracji zespolonej, w skład której wchodziły powiatowe służby, inspekcje i straże. Mówiono również o kontynuowaniu procesu decentralizacji zadań i finansów publicznych i konieczności przekazania powiatom kolejnych zadań odnoszących się do szczebla powiatowego, a obecnie wykonywanych przez administrację rządową. Szefowie powiatów wskazywali również na konieczność wzmocnienia władzy wykonawczej w samorządzie powiatowym.

Przedstawiciele powiatów wskazywali również na ograniczoną dostępność do środków unijnych przez powiaty. Wskazywano na zbiurokratyzowanie i przeregulowanie systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.

Mocno akcentowano sprawę sposobu finansowania dróg powiatowych. Starostowie wskazywali na katastrofalny stan techniczny infrastruktury drogowej, system finansowania tych dróg nie gwarantujący odpowiednich środków na zarządzanie nimi, ogromne zaniedbania w zakresie regulacji prawa własności nieruchomości zajętych pod drogami oraz stan prawny niesprzyjający procesom porządkowania kategorii dróg i ich zarządców. Równocześnie wskazywano na ograniczenie dla samorządów terytorialnych możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z Unii Europejskiej na projekty drogowe.

ZPP złożył ponadto postulat dokonania jak najszybszych zmian zasad kierowania do domów pomocy społecznej i finansowania tych placówek. Kilka propozycji zmian zgłoszono również do ustawodawstwa dotyczącego zalesiania, geodezji, nadzoru budowlanego oraz zmian w zasadach finansowania samorządów powiatowych i in.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


 • Stanowiska Związku Powiatów Polskich przyjęte podczas IX Zgromadzenia Ogólnego.
 • zdjęcie pobrano ze strony: www.zpp.pl
  drukuj:
  udostępnij:
 • PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki