BIPSobota, 03.6.2023

Piotr Gruszczyński w Zarządzie KWSPU

Piotr Gruszczyński w Zarządzie KWSPU

Piotr Gruszczyński Starosta Gnieźnieński został członkiem Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W dniu 14 grudnia br. w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Członków Konwentu, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia w ostatnich czterech latach oraz wybrano władze na nową kadencję. Powiat Gnieźnieński reprezentował na tym spotkaniu Mariusz Mądrowski Członek Zarządu.

Stowarzyszenie Konwent Współpracy  Samorządowej  Polska - Ukraina zostało  utworzone na zebraniu założycielskim w dniu 7 września 2010 roku. Z inicjatywą jego utworzenia zwrócił się do Powiatu Gnieźnieńskiego Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (IRR), który w roku 2009 doprowadził do jednoczesnego podpisania listów intencyjnych, dotyczących współpracy dziewiętnastu samorządów z centralnej Ukrainy z samorządami polskimi. Powiat Gnieźnieński został zaproszony do współtworzenia stowarzyszenia na bazie dotychczasowej współpracy z dwoma samorządami z Ukrainy: Miastem Browary i Rejonem Humańskim.

Głównym celem KWSPU jest pomoc i wspieranie jego członków w rozwijaniu współpracy z samorządami Republiki Ukrainy z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania. Podstawowe obszary działania stowarzyszenia to między innymi: propagowanie międzynarodowej współpracy samorządowej, wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej i edukacyjnej czy organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji służących polsko-ukraińskiej współpracy.

Więcej na temat działalności stowarzyszenia można przeczytać na stronie http://kwspu.pl/

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki