BIPPiątek, 09.6.2023

Zapraszamy na Powiatowe Targi Edukacyjne w CKP

Zapraszamy na Powiatowe Targi Edukacyjne w CKP

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński, zaprezentują swoją ofertę edukacyjną podczas „Powiatowych Targów Edukacyjnych”, które odbędą się w czwartek 21 lutego br., w godz. 9:00 - 14:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie.

Jak poinformowano podczas dedykowanej wydarzeniu konferencji prasowej, w której udział wzięli Łukasz Kaszyński, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz Sylwester Sip, Dyrektor CKP w Gnieźnie, targi mają zapoznać uczniów oraz ich rodziców z ofertą edukacyjną publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Celami, które przyświecają organizatorom są przede wszystkim: pomoc uczniom szkół podstawowych oraz gimnazjum, w wyborze dalszej drogi edukacyjnej, zapoznanie odwiedzających targi z oczekiwaniami i wymogami lokalnego rynku pracy oraz uzyskanie przez uczniów informacji na temat możliwości zdobycia nowych kwalifikacji. Wśród wydarzeń towarzyszących wymieniano między innymi konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty  oraz możliwość zwiedzania nowej siedziby oraz pracowni CKP.

Podczas konferencji prasowej odniesiono się również do sygnałów otrzymywanych przez starostwo powiatowe od rodziców i uczniów, w związku z tzw. „podwójnym naborem” do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020. P.o. Dyrektora Łukasz Kaszyński poinformował, iż po analizie danych otrzymanych od dyrektorów szkół, placówki podległe starostwu są przygotowane do przyjęcia absolwentów klas 3 gimnazjum i klas 8 szkoły podstawowej.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki