BIPŚroda, 07.6.2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2019 roku

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu w 2019 roku

Ponad 800 osób z terenu powiatu gnieźnieńskiego objętych jest w tym roku obowiązkiem kwalifikacji wojskowej. To przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2000 roku, ale również kobiety z roczników 1995-2000, które między innymi w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach, bądź uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie od 11 marca do 18 kwietnia br., w godzinach 7.00 – 16.30. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej ulokowana została w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, przy ul. Wrzesińskiej 43-55 (budynek nr 4).

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm - bez nakrycia głowy, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe, bądź zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu nadaje jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej: A – zdolny do służby wojskowej; B – czasowo niezdolny do służby wojskowej; D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej; E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Należy również pamiętać, iż w stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję. W takim przypadku możliwe jest również nałożenie kary administracyjnej w postaci grzywny, a nawet kary ograniczenia wolności.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kwalifikacja-wojskowa-2019

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki