BIPPiątek, 09.6.2023

Ogólnopolski konkurs dla dzieci

Ogólnopolski konkurs dla dzieci

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V–VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a jego partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce.

Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Długość trwania reportażu powinna się zamknąć w 10 minutach. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br. Zostaną one zweryfikowane przez komisję konkursową oraz dopuszczone do kolejnego etapu, gdzie zostaną ostatecznie poddane głosowaniu przez internautów. Autorzy pięciu reportaży, którzy zgromadzą największą liczbę głosów oraz otrzymają największą liczbę punktów z oceny komisji, w nagrodę zostaną zaproszeni na 3-dniową wycieczkę do Gniezna, we wrześniu 2019 roku. W programie wycieczki znajdzie się m.in. zwiedzanie Wzgórza Lecha, wieczór integracyjny połączony z warsztatami historycznymi, wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, czy też udział w warsztatach dziennikarskich.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim ze szczególnym uwzględnieniem obiektów leżących na ternie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego oraz rozwijanie kompetencji kluczowych, zgodnych z zaleceniami Parlamentu Europejskiego z dnia 18.12.2006 r., takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność posługiwania się technologiami informatyczno-komunikacyjnymi, świadomość i ekspresja kulturalna czy umiejętność uczenia się, umiejętność wyrażania się językiem ciała oraz gestu. Celem konkursu jest ponadto promocja Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego wśród najmłodszych, poprzez aktywne zaangażowanie dzieci i nauczycieli do poszukiwania dodatkowej wiedzy na temat źródeł własnej tożsamości narodowej.

Szlak Piastowski

Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Przebiega on przez obszar dwóch województw - wielkopolskiego oraz kujawsko–pomorskiego i obejmuje miejscowości związane z historią panowania rodu Piastów do roku 1370. Dwie główne trasy szlaku, krzyżują się właśnie w Gnieźnie – sercu Szlaku Piastowskiego. W 2011 roku z inicjatywy marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego została powołana Rada Programowo – Naukowa mająca na celu uporządkowanie obiektów na Szlaku Piastowskim poprzez silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek z Piastami, które powstały z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywnej działalności na obszarze funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji przebiegu Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd nie były objęte omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt. Zamiast charakterystycznej ósemki, obecna koncepcja przewiduje dwie trasy: wschód-zachód (od Lubinia do Włocławka) oraz północ-południe (od Łekna do Kalisza), z punktem przecięcia w Gnieźnie. Bez wątpienia trasa taka staje się bardziej spójna, jej związek z Piastami jest zdecydowanie czytelniejszy, a jednocześnie zyskuje ona na atrakcyjności.

O historii konkursu

Tegoroczny konkurs jest organizowany po raz piąty. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. Zadaniem w konkursie było nagranie krótkiego filmu promocyjnego o Gnieźnie lub Powiecie Gnieźnieńskim z uwzględnieniem elementów historycznych, jak i obcojęzycznych (wykorzystanie języka angielskiego). Współorganizatorami I edycji konkursu byli Miasto Gniezno oraz Językowa Szkoła Podstawowa Prymus w Gnieźnie.  
 
Druga edycja konkursu odbyła się w roku 2016 i była częścią składową dużego projektu, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966 pn. Ogólnopolska kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez Centrum Kultury „Scena To dziwna” oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Na bazie przygotowanych scenariuszy lekcji i kart do pracy, w ramach ww. projektu, uczniowie szkół podstawowych, przygotowali relację z przeprowadzonych lekcji kreatorskich.

Trzecia edycja związana była z rocznicą 600 – lecia Prymasostwa w Polsce. Celem tej edycji pn. Tu Powstała Polska – 6 wieków Prymasa. Gniezno 1417-2017 była popularyzacja wiedzy na temat historii i znaczenia instytucji Prymasa Polski, w szczególności zaś zwrócenie uwagi na postać oraz dorobek Ignacego Krasickiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w latach 1795–1801. Zadaniem grupy uczniów wraz z opiekunem było przygotowanie teatru lalek na podstawie trzech wybranych bajek Ignacego Krasickiego. Nagrodą dla zwycięzców było już tradycyjnie przyjazd na trzy dni do Gniezna.

Czwarta związana była ze 100 – leciem Powstania Wielkopolskiego. Celem ubiegłorocznej edycji pn. Tu Powstała Polska – Tu wygrała Polska. 100–lecie Powstania Wielkopolskiego była popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Tym razem zadaniem grupy uczniów było przygotowanie spotu o długości 100 sekund przybliżającego tematykę Powstania Wielkopolskiego, a nagrodą już jak co roku, przyjazd do Gniezna. W dotychczasowych czterech edycjach konkursu do finału zakwalifikowało się 160 uczniów wraz z opiekunami. Laureaci konkursu przyjechali do Pierwszej Stolicy z wielu odległych regionów kraju, takich jak:

- Dolny Śląsk (Zgorzelec)
- Lubuskie (Słubice)
- Łódzkie (Baby - pow. piotrkowski)
- Małopolska (Jordanów x 2 - pow. suski)
- Mazowsze (Warszawa; Skaryszew x 2 - pow. radomski)
- Opolskie (Kluczbork)
- Pomorze (Kłodawa - pow. chojnicki)
- Śląsk (Sarnów - pow. będziński)
- Warmińsko – Mazurskie (Ełk)  
- Wielkopolska (Czeszewo - pow. Wrzesiński, Piła)
- Zachodnie Pomorze (Szczecinek x 2 ; Koszalin)

Warto zaznaczyć, że w dotychczasowych czterech edycjach konkursu uczestniczyło wiele innych drużyn z w/w regionów, jak również z Podkarpacia, Podlasia, Mazur czy Lubelszczyzny.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o konkursie?

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce KONKURS .

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki