BIPCzwartek, 08.6.2023

Strajk nauczycieli - nowe informacje - 8-12 kwietnia

Strajk nauczycieli - nowe informacje - 8-12 kwietnia

Na 13 jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński strajkuje 11 czyli 82%. Nie strajkują 2 - 18%. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie i Kłecku – nie strajkują, ale wspierają i solidaryzują się z nauczycielami.

SZKOŁA, KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

% NAUCZYCIELI STRAJKUJĄCYCH

% NAUCZYCIELI ŚWIADCZĄCYCH STOSUNEK PRACY

OGÓLNIE LICEA

83%

17%

OGÓLNIE ZESPOŁY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

88%

12%

OGÓLNIE SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

86%

14%

OGÓLNIE WSZYSTKIE PLACÓWKI

86%

14%

 
 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki